Το πακέτο "beeSAFE Lock Full" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 κλειδαριά για μονώροφη κυψέλη
- 1 αγκύριο για βράχο
- 1 αγκύριο για χώμα
- 1 σετ επέκτασης για δυώροφη κυψέλη

35 euro

Το πακέτο "beeSAFE Lock All Terain" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 κλειδαριά για μονώροφη κυψέλη
- 1 αγκύριο για βράχο
- 1 αγκύριο για χώμα

30 euro

Το πακέτο "beeSAFE Lock All Hives" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 κλειδαριά για μονώροφη κυψέλη
- 1 σετ επέκτασης για δυώροφη κυψέλη

25 euro

Το πακέτο "beeSAFE Lock Rock" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 κλειδαριά για μονώροφη κυψέλη
- 1 αγκύριο για χώμα

23 euro

Το πακέτο "beeSAFE Lock Ground" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 κλειδαριά για μονώροφη κυψέλη
- 1 αγκύριο για χώμα

25 euro

Το πακέτο "beeSAFE Lock" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 κλειδαριά για μονώροφη κυψέλη

20 euro

Το Σύστημα Στήριξης σε Βράχο
"Rock Anchor" περιλαμβάνει:

-------------------------------------------
- 1 αγκύριο για βράχο

3 euro

Το Σύστημα Στήριξης σε Μαλακό Χώμα "Ground Anchor #1" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 αγκύριο για μαλακό χώμα

5 euro

Το Σύστημα Στήριξης σε Σκληρό Έδαφος "Ground Anchor #2" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 1 αγκύριο για σκληρό χώμα με πέτρες

8 euro

Το πακέτο "Ground Anchor #2tools" περιλαμβάνει:
-------------------------------------------
- 3 εργαλεία απαραίτητα για την τοποθέυηση του Ground Anchor #2

29 euro

 
--------------------------------------------------------------------
- Σε όλες τιμές συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ.
- Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής.
- Στα πακέτα κλειδαριών δεν συμπεριλαμβάνεται λουκέτο.
--------------------------------------------------------------------