(Επίπεδο Ασφαλείας)

8 euro

Το Σύστημα Στήριξης #2 για Σκληρό Έδαφος με πέτρες,
αποτελείται από ένα λοστό 60 εκατοστών,
τον οποίο αφού τοποθετήσουμε μέσα στο έδαφος,
με ειδικό σύστημα ανοίγουμε την εσωτερική άγκυρα
και είναι αδύνατον να ξαναβγεί από την Γη.

Για την τοποθέτηση του θα χρειαστούμε 3 ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία.
 

Βάση Τοποθέτησης


Καλέμι #1Καλέμι #2


29 euro
Οδηγός Τοποθέτησης


Τοποθετούμε την Βάση Τοποθέτησης στο σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε το μελίσσι μας.

Βάζουμε το Σύστημα Στήριξης #2 μέσα στη Γη, με την βοήθεια του καλεμιού#1 και ενός σφυριού.

Μόλις το Σύστημα Στήριξης #2 μπει όλο στην Γη και το μόνο που μένει είναι ο κρίκος σύνδεσης με την μελισσοκομική κλειδαριά, αλλάζουμε καλέμι και βάζουμε το καλέμι #2.

Με την βοήθεια ενός σφυριού και το καλέμι #2,
ανοίγουμε τα αγκύρια εσωτερικά στο χώμα.

Μόλις τερματίσει διαδρομή του καλεμιού #2,
το Σύστημα Στήριξης #2 μένει ακινητοποιημένο στη Γη.
Αφαιρούμε το καλέμι #2.


Βγάζουμε την Βάση Τοποθέτησης και συνδέουμε την μελισσοκομική κλειδαριά beeSAFE Lock και beeSAFE AutoLock, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.