Το Σύστημα Στήριξης της κλειδαριάς beeSAFE Lock & beeSAFE AutoLock στη Γη, διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του εδάφους που θέλουμε να τοποθετήσουμε το μελίσσι.

Το γεγονός ότι είναι τοποθετημένο ακριβώς κάτω από την κυψέλη, η οποία παραμένει σταθερή από πάνω του, έχει ως αποτέλεσμα να κάνει αδύνατη την αφαίρεση του χωρίς να προηγηθεί η απομάκρυνση της κυψέλης!


Το Σύστημα στήριξης έχει επιλεχθεί να είναι 100% ασφαλές σε μόνιμα σημεία όπως το μελισσοκομείο, αλλά παράλληλα να έχει εύκολη και ασφαλης τοποθέτηση στην περίπτωση μεταφοράς της κυψέλης στην φύση για το κυνήγη της ανθοφορίας!

Σύστημα Στήριξης σε Βράχο
(Επίπεδο Ασφαλείας)
------------------------------------------------
Σύστημα Στήριξης σε Βράχο, Τσιμέντο ή Άσφαλτο.

Σύστημα Στήριξης #1 σε Μαλακό Χώμα
(Επίπεδο Ασφαλείας)
-----------------------------------------------
Σύστημα Στήριξης σε Μαλακό Χώμα, όπως σε Αγρό.

Σύστημα Στήριξης #2 σε Σκληρό Έδαφος
(Επίπεδο Ασφαλείας)
------------------------------------------------
Σύστημα Στήριξης σε Σκληρό Έδαφος με Πέτρες.