(Επίπεδο Ασφαλείας)
Το Σύστημα Στήριξης για Βράχο, Άσφαλτο ή Τσιμέντο,
αποτελείται από μία ούπα και ένα στριφώνι με θυλιά.

Αποτελεί το πιο σίγουρο και οικονομικό Σύστημα Στήριξης των μελισσοκομικών κλειδαριών beeSAFE Lock και beeSAFE AutoLock.

Σε κάθε περίπτωση εάν δεν υπάρχει στο επιθυμητό σημείο Βράχος, Τσιμέντο ή Άσφαλτος, μπορεί εύκολα να κατασκευάσουμε ένα σταθερό σημείο με λίγο τσιμέντο.


Για την τοποθέτηση του θα χρειαστεί ένα κρουστικό δράπανο και ένα τρυπάνι διάστασης Φ10, εργαλεία τα οποία κάθε μελισσοκόμος διαθέτει.

3 euro

Οδηγός Τοποθέτησης


Ανοίγουμε μί τρύπα με το δράπανο, τοποθετούμε μία ούπα και βιδώνουμε το στριφώνι. Δοκιμάζουμε την αντοχή του και προχωράμε στην σύνδεση των μελισσοκομικών κλειδαριών beeSAFE Lock και beeSAFE AutoLock, σύμφωνα με τις οδηγίες.